• Agip Slovensko
 • Black-Decker
 • British Counsil
 • Colné riaditeľstvo
 • Generálna prokuratúra
 • HP Real
 • Kancelária NR SR
 • MRAMOR s.r.o.
 • Ministerstvo spravodlivosti
 • Ministerstvo školstva
 • OMNIA 2000
 • Privat banka
 • SLOVNAFT – Apollo club
 • Salans o.z.
 • Slovenské elektrárne
 • Univerzita Komenského-právnická fakulta
 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 • ČSAD INVEST
 • Autopolis
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Bytový podnik
 • Ekonomická univerzita
 • Geologický ústav
 • KIA
 • Kovoprojekt
 • Medical Glass
 • Ministerstvo vnútra
 • Motor Car Bratislava – Mercedes Benz
 • Onkologický ústav sv. Alžbety
 • Provident Financial
 • STH Stavohotely
 • Slovenská sporitelňa
 • Slovenský pozemový fond
 • ZIPP Bratislava
 • Železničná polícia
 • ČSOB